Slider
Vogue.it, Shanghai Transit

www.vogue.it
Clothes and styling : Susan Fang
Models : Susan Fang / Guo Xiquan / Gong Jingwen / Alex Chai / Mingma